AFDELINGS NYT, Januar 2020.

AFDELINGSNYT, Januar 2020.

 

Vi forsøger nu at genoptage tidligere tiders ”Afdelingsnyt” – fra den gang hvor dette var et fast indslag i det månedlige OZ.

Stoffet bliver nu kun bragt på klubbens hjemmeside, www.oz6frs.dk .

Emner og tider for kommende foredrag m.m. fremgår af hjemmesidens kalender.

…………………..

B-møde:

7. Januar holdt vi årets første bestyrelsesmøde, hvor vi primært forberedte den kommende generalforsamling.

Endvidere drøftede vi mulighederne for, i løbet af året, at arrangere et par klubudflugter; thi det er længe siden vi sidst har haft en sådan aktivitet.

Der var flere gode forslag oppe at vende - og vi kom så langt, at der arbejdes på to konkrete forslag, som vi vender tilbage til, når der er mere at fortælle.

Næste B-møde er sat til 10 Marts.

Dette skrives med henblik på at vore medlemmer så kan henvende sig til bestyrelsen, hvis der er spørgsmål, ideer eller emner I ønsker vi skal behandle.

Husk, at udveksling af ideer er med til at skabe liv i en klub!

Foredrag:

Billede1

Johan, OZ5Q7J, fortalte om ”Lyd og Hørelse”.    Han var godt inde i stoffet, så vi kom vidt omkring i de ca. to timer foredraget varede.

Der var mange gode spørgsmål, bl.a. om der er nogle frekvenser som var bedre end andre, når det gælder om at detektere morsesignaler. Johan lovede at vende tilbage med mere information, og eventuelt lægge nogle links på hjemmesiden.

Billede2

 

Diverse:

Vores deltagelse i Græsted Veterantræf, i pinsen 2020, bliver ikke til noget.

Ifølge formanden for GVTf er årsagen at foreningen bl.a. har økonomiske udfordringer.

/OZ3NR