AFDELINGS NYT, Februar 2020.

AFDELINGSNYT, Januar 2020.

 

Vi forsøger nu at genoptage tidligere tiders ”Afdelingsnyt” – fra den gang hvor dette var et fast indslag i det månedlige OZ.

Stoffet bliver nu kun bragt på klubbens hjemmeside, www.oz6frs.dk .

Emner og tider for kommende foredrag m.m. fremgår af hjemmesidens kalender.

…………………..

AFDELINGSNYT, Februar 2020.

Foredrag:

D. 12 Februar havde vi et EDR-foredrag med besøg af Jørgen, OZ0J, der fortalte om ”Logbook of the World (LoTW)” og ”Clublog”.

Det var et meget omfattende materiale, så det blev en lang, men lærerig, aften.

Vi fik to kompendier med vejledning - på dansk - i brug af de to værktøjer. Disse findes nu i klubbens bibliotek.

Der var en del medlemmer, der ved samme lejlighed bestilte, bl.a. de to kompendier hos Jørgen (i daglig tale kaldet ”nul-Jørgen”).

For dem der vil vide mere, gå ind på www.oz0j.dk

AN 1 2

Ordinær GF 2020:

D. 26 Februar holdt vi den årlige, ordinære generalforsamling. Det blev nr. 38 i rækken.

Der var ikke de store problemer. Under budgettet for det kommende år var der vanen tro et par opklarende spørgsmål fra forsamlingen. Dette blev hurtigt belyst og besvaret til de tilstedeværendes tilfredshed. 

AN 2 2

Formandens beretning var meget fyldestgørende, både hvad angår det forgangne år, og hvad vi forventer af det kommende.

Her et lille udpluk:

Angående contestresultater har vi igen været meget aktive – og opnået flotte resultater:

Første plads i HF-fieldday, klasse A, og nummer et i V-U-SHF klubkonkurrencen blandt 21 afdelinger.

Nr. 2 på klubbasis i 2M aktivitetstest. Også på HQ-testen på 15M CW blev vi fint placeret.

Angående udstyr er vi ved at aktivere D-star repeater på 2M.

Vores WEB-SDR er meget aktiv.

Med hensyn til byggeprojekter er det seneste skud på stammen en RX-antenneskifter, som er ved at blive sat i produktion. Den skal bl.a. ses i relation til bygning af Loopantenner, som også er et igangværende projekt.

Diverse:

  1. Vi forventer at afholde licensprøve d. 14.Maj. Nærmere oplysninger senere.

  1. Det blev i sidste Afdelingsnyt nævnt, at vi arbejder på et par klubudflugter. Det er nu så langt fremme at der er kommet navne på. Det drejer sig om besøg på Kalundborg LB-station i foråret og et radiomuseum i det sydvestlige Sjælland, sidst på sommeren. Også det vil der senere komme mere om.

Det var alt for denne gang.

OZ3NR/Niels W.