Bibliotek Udlån

Introduktion til brug af OZ6FRS-biblioteket.

23-07.2012

Introduktion til brug af OZ6FRS-biblioteket.

 

   1 Bøgerne er inddelt efter Decimal Klassifikations-systemet, som følger:

      Anvendt gruppeinddeling: AA.BB.CCC

      De to første cifre angiver hovedgruppen, de to næste undergruppen og de tre sidste den enkelte bog.

      AA

      00    Radio, generelt

      01    Antenner

      02    Instrumenter og Måleteknik

      03    Støj

      04    Diverse

      05    Digitalteknik

      BB

      00    Diverse

      01    Almen elektronik

      02    Matematik

      03    HF

      04    VHF, UHF, SHF og EHF

      05    Satelitter

      06   Transmissionslinier

      07    Filterberegninger

      08    Strømforsyninger09PA-trin

     CCC

     001 Kortbølge Amatørens Håndbog 1950

      Sidstnævnte vil herefter have DK-betegnelsen 00.00.001

   2    Bøgerne er ikke mærket med numrene, men er placeret på hylderne, adskilt af bogkasser der er mærket hovedgruppen (AA) og undergruppen (BB). Bøgerne står herefter i sekventiel rækkefølge. Ved bøgerne ligger en udskrift af biblioteket, således at identifikation af den enkelte bog bestemmes hurtigt og entydigt.

   3    Ved lån af bøgerne skrives som sædvanlig i den røde Udlånsbog. Som en ekstra service er biblioteket lagt på Hjemmesiden, sammen med en ”elektronisk låneseddel”. Herved kan der fås et hurtigt overblik over de ca. 50 titler, der foreløbig er registreret. Desuden kan ses hvad der er udlånt, og af hvem, samt hvornår bogen er tilbage. Lånetiden er 14 dage, med mulighed for forlængelse hvis der ikke er andre der ønsker bogen.

   4   Foreløbig er det kun ”almindelige” bøger der er registreret i biblioteket. Vores store udvalg af tidsskrifter, kataloger og manualer kan, hvis det er ønskeligt, tilkomme senere.

/OZ3NR