Bliv Radioamatør

At være Radioamatør

 

 

 

På det helt principielle plan så er vi radioamatører - hvilket vil sige at vi har (eller ønsker at erhverve) en tilladelse fra ITST (IT og Tele styrelsen (tidligere Telestyrelsen/Post og Telegrafvæsenet)), til at bruge radiokommunikation som vores hobby. Tilladelsen opnås ved at bestå en prøve (i flere niveauer) - det svarer vel til kørekort i forskellige klasser.

 

Når man får certifikat får man også et Kaldesignal, som er unikt i hele verden, som f.eks. vores klub der har kaldesignalet OZ6FRS, samt til konkurrence brug OZ2AR.

Certifikatet giver tilladelse til at kommunikere med alle andre radioamatører, på frekvenser der spænder fra kortbølge til mikrobølger, samt til selv at bygge udstyret.

 

Hvad er det så at være radioamatør ?

 

Det er meget forskelligt - faktisk så forskelligt, at det giver store problemer at lave en kort beskrivelse af de mange muligheder der åbner sig, med kommunikation lokalt eller ud i verdenen, små eller store byggeprojekter med elektronik, PC’er og radioamatør software og hardware m.m..

På det personlige plan:

Der er nogen der samler på kontakter, med så mange forskellige lande/landsdele/regioner/øer m.m. som muligt, i nogle tilfælde for at erhverve forskellige diplomer, andre bare for at gøre det.

 

Der er nogen der gør det samme, men kun hvis signalerne er blevet spejlet via månen eller hvis signalerne er i morsekode.. eller måske digitale signaler, nogle kommer via amatør satellitter, eller på anden vis, listen kan blive herlig lang.

 

Der er nogen der næsten aldrig bruger radio, men mest konstruerer og bygger elektronik, når noget så virker, går de videre til næste ide/projekt.

 

Der er nogen der deltager i konkurrencer, hvor man skal lave så mange kontakter inden for en given tid som muligt.

 

Der er nogen der dyrker radiopejling, en slags orienteringsløb - hvor man med en pejlemodtager skal finde 5 ræve = "radio sendere" gemt i den fri natur.

 

Der er nogen der alene beskæftiger sig med satellitkommunikation (radioamatørerne har deres egne satellitter, bygget af radioamatører).

 

Der er nogen der kun udveksler billeder, en slags TV, eller tekst meddelelser, digitalt fra computer til computer via radiosignaler.

.... og jeg kunne blive ved.

 

På det videnskabelige/tekniske plan:

Radioamatørerne var i starten af 1900 tallet med til at belyse hvordan radiobølger kunne bruges til kommunikation, over stor afstande, og radioamatører var medvirkende til at vise at de højere frekvenser, som fra officiel side blev betragtet som ubrugelige, også kunne bruges til kommunikation.

 

Radioamatører deltager internationalt i universiteters drift og konstruktion af amatør satellitter.

 

Radioamatører udvikler i fællesskaber nye metoder til at kommunikere over lange afstande med almindeligt tilgængeligt udstyr.

 

Og vi bygger måleinstrumenter som har en til tider meget høj standard.

 

I EDR Frederikssund har vi også lavet konstruktioner der er spredt ud i den ganske verden.

... og igen er der mange flere eksempler.

 

Og hvad sker der så i "EDR's lokalafdeling i Frederikssund"

 

Vi har møde hver onsdag (juleaften og nytårsaften er egentlig de eneste undtagelser).

I foråret og efteråret er der typisk foredrag, eller anden planlagt aktivitet, hver anden onsdag.

 

Vi afholder elektronik "loppemarked/stumpemarked" for radioamatører den tredje Weekend i august – med omkring 250 deltagere fra hele Danmark, Sverige og Norge.

 

Den 1 Weekend i September, deltager vi i Field Day - hvor vi på en mark, uafhængig af faste installationer, over en weekend opstiller og driver 5 radiostationer (Camping) - vi konkurrerer her med andre lokalafdelinger.

 

Et antal gange om året deltager vi i internationale konkurrencer fra Klublokalerne med kaldesignalet OZ2AR.

 

Der er vel altid 3 "officielle bygge projekter" i luften, typisk noget elektronik, man har brug til sine radioaktiviteter - og derudover en del uofficielle projekter.

 

Vi afholder "alment elektronik kursus", mindst en gang om året over 12 aftener (torsdage) som kan afsluttes med en prøve til Amatørradio Certifikat.

 

De 2 nye'ste aktiviteter der er igangsat i klubben er:

Etablering af fjernbetjening, via internet af klubstationen, så vores medlemmer kan "låne" radioen hjemmefra - det bliver mere og mere nødvendigt efterhånden som vores medlemmer kommer op i årene (og så er det faktisk en fremragende station og antenne vi har).

 

Et begynder modtager byggesæt, til brug for undervisning, eller i relation til spejderaktivitet – som vi vil kunne tilbyde, for at få vakt interessen for elektronik og amatørradio.

 

Vi er ca. 70 medlemmer, og der møder typisk 20-25 hver onsdag, gennemsnitsalderen er desværre høj og stigende!, og det er kun hankøn - desværre.

 

Der er et aktivt socialt netværk, i forbindelse med medlemskabet - jeg tror ikke der er noget emne der er tabu eller bliver "skoset", og vi holder øje med hinanden - og samler op hvis det er nødvendigt. Det er forresten ikke alle der har certifikat.

 

Der er "på radioen" forskellige netværk der mødes på faste tidspunkter hver dag, og snakker om dagen og vejen.

 

Organisation

Der er i "Frederiksborg Amt" EDR lokalafdelinger i Frederikssund, Hillerød, Birkerød, Helsingør og Helsinge.

 

Landsforeningen - EDR - der varetager radioamatørernes interesser, over for myndighederne, og fastlægger de fælles regler vi har med andre landeorganisationer på internationalt plan. Derudover driver EDR en "postcentral"(QSL Centralen), der bruges når vi udveksler QSL kort(postkort), der bekræfter en vellykket forbindelse med andre amatører.

 

EDR udgiver et medlemsblad "OZ", der bringer nyheder, tekniske artikler og info om radioaktiviteter lokalt og i resten af verdenen.

 

Der er lige under 5.000 radioamatører i Danmark, og ca. 350.000 i EU...

 

Men tilbage til udgangspunktet:

 

Vi er ligesom andre klubber samlet om en fælles interesse..

 

Vi kan købe vores grej færdigt, kombinerer forskelligt udstyr, selv gribe loddejernet, for at bygge dele af det grej vi ønsker at bruge, eller måske bygge det hele, det er op til den enkelte at finde sit niveau, som jo også kan / vil ændre sig over tiden.

 

Vi kan tale på mobiltelefon og internet, men det er nu rigtig sjovt, at kalde ud i verden, på udstyr man selv har sammenstillet og få svar, måske fra en sjælden eller vanskelig opnåelig station, på den frekvens eller modulation, eller vennerne fra klubben.

 

Amatørradio er nok en af verdens længste rækkende (til månen og tilbage) og hurtigste hobby (lysets hastighed), og så er den trådløs(indtil du kikker bag din radio ;-).

 

Syntes du dette lyder interessant, er du naturligvis altid velkommen til at kikke ind til os og få en snak i klubben, se under mødeaktiviteter her på vores hjemmeside.

 

Joakim Soya

Call : OZ1DUG

Formand for EDR Frederikssund