Contest Nyt

Contest Aktivitet i OZ6FRS

Du bør jævnligt tjekke rubrikken "Contest i OZ6FRS"

Her vil der løbende blive informeret om kommende contester i klubregi.

Klubben har noget godt contestgrej til HF, 50MHz og 144MHz !

alt

 

Tjek også OZ's spalter om contester. Der sker noget hele året på Fone, CW, og Digimode

Vi opfordrer alle, der har lyst til at køre contest, til at støtte op om aktiviteterne, så vi fortsat har en levende radioklub,

der beviser, at der stadig er liv i drengene!

Løbende deltagelse i contester (gerne fra din egen station) gør dig toptunet som operatør, og vil helt sikkert give

endnu større lyst til at lege med!  

Pt deltager klubben fast i NAC (Nordisk Aktivitets Contest) på 144MHz den første tirsdag i hver måned fra kl. 19-23

Vi mangler fx operatører til månedlige tester på 28-og 50MHz  hhv 1. og 2. torsdag i måneden kl. 19-23

Der er også mulighed for at køre med i de månedlige 80mtr aktivitetstester  1. søndag i måneden om formiddagen.

Grejet står klar i klubben og venter på at blive brugt.

Vy 73 de OZ8PG / contestmanager