Om OZ6FRS

EDR organisationsdiskution

Hej medlemmer af OZFRS.

Der er en del skriverier i den ”røde avis” (Brugtgrej forum) og andre steder/Websider omkring ny ”struktur” i EDR.

Efter min mening udspringer det af flere årsager:

A. EDR har idag ikke vedtægter/struktur der passer til at tage beslutninger om opgaver der skal løses, sådan har det ikke altid været, men sådan er det blevet – primært drevet af den teknologiske udvikling. Opgaverne der skal løses/sikres er:

   1. Medlemsinformation i form af OZ og/eller WEB, omkring aktiviteter i Danmark.

   2. Forbedring af forholdene for Amatørradio i Danmark, herunder frekvensplaner.

   3. QSL central

   4. Fælles aktiviteter for radioamatører i DK – contest, PR osv.

De opgaver der ikke mere kan/skal løses af EDR er:

 1. Dialog mellem medlemmerne (det klares åbenlyst bedre i andre kanaler).

 2. Salg af varer (grænse overskridende internet handel er opfundet).

Der er nogle opgaver som jeg er i tvivl, om der er opbakning til det omfang opgaverne har taget, eller kommer til at tage:

 1. Museeum.

 2. Hushold i Odense – herunder vedligehold osv.

Eller for at gøre det helt generelt – EDR skal dække relevante behov som medlemmerne ikke selv kan dække i andre sammenhænge (Lokalafdelinger, Internetgrupper, Brugtgrej osv) og som har klar fordel af at blive dækket på landsplan (Erhvervsstyrelsen, Båndplaner, IARU, Contester, QSL, Information).

B. Benspænd i ”måden EDR gør tingene på”.

Første benspænd.

HB og RM (og demokrati) virker kun, hvis der er flere opstillede og disse giver udtryk for hvordan de vil løse nuværende og kommende opgaver – hvorefter medlemmerne stemmer på dem de mener har de bedste løsninger.

Andet benspænd.

Bygger på vedtægternes antagelse om at alle synspunkter kommer frem i HB og RM og at der derefter bliver taget en diskussion og en beslutning – til alles bedste og på referat.

Det er min opfattelse at mange af beslutningerne i HB er ”medbragtaf et ”flertal” hjemmefra, og jeg tror at det er blevet værre på det seneste – så man åbenlyst ikke gider at høre på andres mening om vores fælles forenings gøren og laden, eller behøver at afsløre beslutnings grundlaget - herunder hvilke løsningsmuligheder (om nogle) der er fravalgt. Det er selvfølgeligt praktisk at gøre det på den måde, men det er ikke befordrende for beslutningskvalitet eller medlemsindflydelse.

Tredje benspænd.

Det er ikke nok at tage beslutninger, der skal også være nogle eller noget, der gennemfører og fastholder beslutningerne (se note 1). Og derfor er det en rigtig dårlig ide at vælge nogle der beslutter i forventning om, at de kan få nogle andre (der ikke har deltaget i beslutningen) til at gøre arbejdet – det HB/RM har besluttet, skal altså gennemføres af betalte ressourcer (HR, Kontor, QSL). Nogle områder er heldigvis lagt i udvalg, som både beslutter og gennemfører – men udvalgene er reelt udenfor demokratisk kontrol – det virker !

Note 1.

Regler/Beslutninger/Paragraffer har ofte en dårlig varedeklaration, de oplysninger der mangler er - Forudsætninger, Målsætninger og udløbsdato.

Havde EDR købt et hus, hvis der kun var 2500 medlemmer og ikke 7500 ?

Havde EDR ansat en lønnet forretningsfører, hvis medlemsadmin. og økonomi kunne gøres online ?

Havde EDR haft så mange ting på museet, hvis der ikke var plads ?

Havde EDR etableret en medlemsbutik, hvis varerne kunne købes billigere online andre steder ?

Havde EDR etableret QSL central ”inhouse”, hvis der ikke var et hus at gøre det i ?

Havde EDR etableret et blad hvis Internettet var opfundet, og havde der været en betalt HR ?

Hvad handler de nye forslag om ?

Mangt og meget – men fælles for hovedparten er at de ikke tager udgangspunkt i hvordan vi får løst de 4 primære ”skal” områder bedre. Der er oveni nogle ”romantiske” forestillinger om videreførsel af varesalg og Odense kontorets anvendelse, samt om udvidelse med robotter, ”maker spaces” mv. Det virker lidt overmodigt at udvide, når der er så meget uafklarethed omkring de primære opgaver.

Der er tydeligt nogle fælles strukturelle ønsker i alle forslag, som desværre ofte handler om at udnytte de lokalafdelinger/interessegrupper/udvalg der ”virker” – uden at der egentligt er konsekvensberegnet på sagen (og uden at de opgaver som burde løses af EDR bliver løst !) - helt grotesk er forestillingen om at udelukke afdelinger er ikke har det rigtige aktivitetsniveau eller aktiviteter (er kaffe og en sludder om DX forbindelser ikke nok ?).

Så hvad er min holdning.....

 1. EDR og Lokalafdelingerne er to forskellige ting, Jeg ønsker ikke at stå på mål for beslutninger taget af EDR, og jeg tror ikke at EDR vil stå på mål (herunder ansvar) for de beslutninger der bliver tager i vores afdeling. Derfor er de to kontingenter og foreninger selvstændige.

 2. Jeg ønsker at EDR arbejder for at alle radioamatører i Danmark får de bedste muligheder for at udføre deres hobby. Dette tager sit udgangspunkt i at ITU behandler amatørradio som en tjeneste, og at vi som radioamatører dermed har nogle berettigede fælles behov for frekvenser, indflydelse på EMC regler og regler for antenneopsætning osv.

 3. Jeg ønsker at EDR driver fælles ressourcer som QSL, OZ – og jeg forventer at EDR løbende laver kompromiset mellem medlemsønsker og økonomi i løsningen af disse opgaver.

 4. Jeg ønsker at EDR placerer ansvaret for specielle fagområder hos dem der har forstand (udvalg), men jeg kunne godt ønske at EDR i større grad sikrede, at der er dialog mellem udvalgene og deres ”brugere” - tillid er godt, kontrol er bedre.

 5. Jeg har det fint med OZ6FRS's nuværende ”tilknytning” til EDR, så OZ og EDR.DK også indeholder information om hvad der sker hos os. Det nuværende økonomiske bidrag til EDR er godkendt på en generalforsamling i vores afdeling – og sådan er det også, hvis der skal ske andre ændringer i forholdet til EDR i fremtiden.

 6. Jeg mener at der skal ske ændringer i de aktiviteter EDR har, men det starter med forudsætninger, målsætning og horisont – ikke med en ny valglov, pengeomfordeling og administration.

OZ1DUG, Joakim – Formand for EDR Frederikssund.