6FRS Posten

Et nyt tiltag i klubben er at vi vil udsende et 'Nyheds brev' en gang om måneden, og vi inviterer klubbens medlemmer
til at deltage aktivt, med Artikler om hvad I oplever og  hvilke spændende projekter I pusler med ;-)
Nyheds brevet '6FRS Posten' bliver også lagt her på hjemmesiden.
Indlæg sendes til Niels OZ3NR.  
73 de OZ5RZ Benny