Frederikssund Klubbens repeaterer - OZ2REX FM – DMR – D-Star.

Vores FM repeater har indgangs på - 432.975 og udgangs på - 434.975, repeateren åbner på bærebølge.

Vores DMR repeater bruger følgende data.: CC 14 – RX 432.5375 / TX 434.5375.

Vores D-Star repeater er under ombygning, fra 70 cm til 2 M, denne ombygning er gået i stå, på grund af Covid-19, og den totale ned lukning af klubbens lokaler.

Vy 73 de OZ5RZ Benny