Klubbens 2023 bestyrelse...


Formand:                         OZ1DUG          Joakim Soya           21614843
Næstformand:      OZ5RZ              Benny Thornelius     20214411
Sekretær:           OZ3NR              Niels Witthøfft    20108964    
Kasserer:                         OZ1AKY           Jens Christensen   40174121

Øvrige bestyrelse:        
                                           OZ1HJR           Ivan Brønnum              40112007  
                                           OZ1NGO         Geert Nielsen       53760946
                                           OZ1CBW        Peter Andreasen     21220209
                    
Suppleanter:        
                                           OZ7GT           Carsten Rønneberg         26228866       
                                           OZ2DC           Steen Damsgård               47314546
Revisorer:
                                          OZ7TBY         Torben Østerby                  44913491   
                                          OZ1HFT  Glenn Møller-Holst   22500072
Revisor suppleant:
                                          OZ8PG           Per Tanggaard                   40525401

Contest manager:
                                          OZ8PG           Per Tanggaard                   40525401

Foredragsudvalg:
                                        OZ1DUG           Joakim Soya                     21614843
                                        OZ1VS              Villy Sonnichsen                61779779
       
Webmaster:
                                        OZ7GT              Carsten Rønneberg      26228866
       
Tidsskriftansvarlig:
                                       OZ1AKY             Jens Christensen          40174121
       
Klub QSL manager:
                                       OZ7DK               Brian Marcussen           50238040