En onsdag i klubben snakkede vi om muligheden for at bruge en form for Video konference, til yderlig kontakt mellem medlemmerne i klubben, Video giver jo mulighed for udover at snakke også muligheden for at kunne vise mindre projekter og tegninger m.m. på skærmen... 

Jeg foreslår at vi bruge Jitsi, der også bruges af andre klubber og EDR, i vores tilfælde har jeg forberedt en link med navnet  "OZ6FRS_Radioklub" så ved at klikke på denne link  https://meet.jit.si/ OZ6FRS_Radioklub sendes I direkte til "OZ6FRS_Radioklub Jitsi indgang", her skrives så Call og navn hvorefter der trykkes på "Join meting"

Systemet i daglig tale kalde "Jitsi" har ikke noget opkaldsfunktion... men vi kan jo bruge en radioforbindelse Via enten 80 meter - eller en af vores repeaterer -> FM - D-Star - DMR til at aftale en "Jitsi" QSO