RX – TX Antenneskift. 

Denne enhed er beregnet til brug på alle HF båndene. Den giver mulighed for automatisk skift mellem en sende antenne og en af fire modtage antenner.